Datafeed - automatyczny eksport


Zanim zaczniemy

 

Najlepszym sposobem na stworzenie automatycznego eksportu data feedu z konkretnego programu jest pobranie i odpowiednie wyedytowanie linku, który możesz pobrać z zakładki „Product data feeds” (zakładkę znajdziesz w menu głównym z lewej strony swojego panelu wydawcy). Aby ściągnąć poprawny link, który możesz przekształcić w link do automatycznego eksportu – przeczytaj artykuł na temat korzystania z data feedów.

 
Edytowanie linku:

 

Link do ściągnięcia datafeedu wygląda następująco:

Ten link pozwala jednak tylko na jednorazowe ściągnięcie data feedu, ponieważ zawarty w nim będzie działać wyłącznie, dopóki jesteś zalogowany do panelu wydawcy. Aby pobierać data feed automatycznie i wielokrotnie, musisz wygenerować odpowiedni klucz dostępu i zmienić go w pobranym linku do eksportu.

Klucz dostępu uzyskasz przechodząc do zakładki „Dostępy”, którą znajdziesz w górnym menu swojego panelu. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób wygenerować klucz dostępu – przeczytaj nasz artykuł na ten temat.

Tworząc klucz upewnij się, że oznaczasz „Dane produktu” jako „Dozwolone”.

Zamień klucz w ściągniętym wcześniej linku, a otrzymasz link do automatycznego eksportu data feedów. Dalsza edycja jest zależna od Twoich potrzeb. Możesz zdefiniować zawartość i formatowanie eksportowanego data feedu używając parametrów opisanych w poniższej tabeli.


Nazwa parametru

Opis parametru Obowiązkowy? Przykład
pid ID powierzchni reklamowej, na której będziesz publikować data feed. To ID zostanie dodane w deeplinkach zawartych w feedzie produktowym. TAK ID powierzchni reklamowej, na której będziesz publikować data feed. To ID zostanie dodane w deeplinkach zawartych w feedzie produktowym.
format ForMat, w którym będziesz eksportować data feed. Formaty do wyboru to CSV, JSON, XML. TAK Csv
sep Znak, jakim oddzielane będą kolejne informacje w wierszach datafeedu. Wybrać możesz średnik, przecinek lub tab. TAK średnik
columns Ten parametr definiuje jakie informacje będą zawarte w data feedzie, a także ich kolejność. Wartości tego parametru muszą być wpisane wielkimi literami i w kolejności, jakiej docelowo potrzebujesz w pliku. TAK NAME,DESCRIPTION,PRODUCTID,URL, AVAILABLE,IMAGEURL,PRICE,CURRENCY,
STANDARDSHIPPINCOST,CONDITION
compression Format, do którego chcesz kompresować data feed. Jeśli nie chcesz kompresować pliku - pomiń ten parametr. NIE zip