Tworzenie automatycznych eksportów


Tworzenie automatycznych eksportów

 

Zanim przeczytasz dalej, polecamy przeczytanie podstawowego artykułu dotyczącego eksportów - kliknij, aby przeczytać. Dowiesz się z niego, jak w łatwy sposób ręcznie wyeksportować dane w formatach CSV, XLS i XML.

Jeśli interesują Cię bardziej zaawansowane opcje, dające możliwość automatycznego eksportu danych – ten artykuł jest dla Ciebie!

 
Tworzenie URL do automatycznego eksportu

 

Aby automatycznie eksportować dane z Twojego konta, koniecznie jest stworzenie specjalnego adresu URL, który posłuży do eksportu. Najprostszym sposobem jest pobranie linku do eksportu z sekcji „Eksport”. Aby go znaleźć, kliknij „Eksport” na dole menu głównego. Następnie wybierz, jakie dane chcesz wyeksportować i w jakim formacie, chcesz je pobrać – możliwe formaty to CSV, XLS i XML.

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonkę wybranego formatu przy wybranym typie raportu i otwórz go w nowej karcie.

Przykładowo, jeśli chcesz wyeksportować dzienny raport w formacie CSV, URL będzie wyglądał następująco:

Struktura linku do eksportu

 • https:// to protokół
 • export.system.netsalesmedia.pl to domena.
 • 256a6f26-b72b 37f8e24ee373/statsdaily_2209.csv to element nazywany ścieżką. Możemy go podzielić na trzy elementy:
  - 256a6f26-b72b 37f8e24ee373/ to Klucz dostępu (Magic Key), który identyfikuje Cię jako Wydawcę.
  - statsdaily to nazwa raportu.
  - 2209 to ID użytkownika, który wygenerował dany raport.
 • csv identyfikuje format pliku jaki jest eksportowany.
 • jobid identyfikuje export w kontekście do konta Wydawcy.
 
Filtrowanie

 

Aby przygotować link do automatycznego eksportu, zacznij od usunięcia jobid ze standardowego linku do eksportu. Następnie nałóż odpowiednie filtry, aby określić dane, jakie mają zostać automatycznie wyeksportowane. Poniżej możesz zobaczyć wszystkie możliwe typy filtrów.

Znaczniki musza być dodane do linku eksportu w kolejności: filter[filtername]=filtervalue

Pierwszy filtr powinien zostać umieszczony od razu po znaku zapytania w linku do eksportu. Link powinien wyglądać mniej więcej tak:

https:// export.system.netsalesmedia.pl/256a6f26-b72b-37f8e24ee373/statsdaily_2209.csv?filter[a:advertiser]=123&filter[timerange_type]=dynamic&filter[timerange]=thisweek1&filter[a:status]=3

Pamiętaj, żeby wstawić odpowiedni Klucz Dostępu, który pozwali wygenerować wybrany automatyczny eksport danych.

Opis filtra Nazwa filtra Obowiązkowy Format
Ten filtr pozwala Ci filtrować dane po Reklamodawcy. a:advertiser Nie Użyj ID Reklamodawcy. Możesz znaleźć je eksportując listę wszystkich reklamodawców w sekcji Eksport. Możesz użyć kilku ID przy jednym eksporcie.
Ten filtr definiuje czy zakres wybranych dat będzie dotyczył transakcji wygenerowanych w tym okresie czy transakcji, które zmieniły swój status. timetype Nie. Jeśli filtr nie został użyty, zakres dat będzie dotyczył transakcji wygenerowanych w danym okresie. Wartości do wyboru:
'tracking'
'updated'
Ten filrt pozwala Ci zdefiniować czy zakres dat do raportowania jest zdefiniowany (konkretny zakres) czy dynamiczny (np. ostatnie 7 dni, poprzedni miesiąc timerange_type Tak

Wartości do wyboru:
'absolute'
'dynamic'

Jeśli używasz dynamicznego zakresu dat musisz również zdefiniować ten filtr. timerange Tak, jeśli wybrałeś dynamiczny zakres dat. Zapoznaj się z artykułem
Opcje dynamicznego zakresu dat
Jeśli używasz zdefiniowanego zakresu dat, musisz określić datę początkową. date_from Tak, jeśli wybrałeś zdefiniowany zakres dat. dd.mm.yyyy
Jeśli używasz zdefiniowanego zakresu dat, musisz określić datę końcową. date_to Tak, jeśli wybrałeś zdefiniowany zakres dat. dd.mm.yyyy
Tego filtru należy użyć, jeśli chcesz wyeksportować dane o transakcjach w określonym statusie. a:status Nie 0 – otwarte
2 – odrzucone
3 – potwierdzone Możesz jednocześnie wyeksportować jednocześnie transakcje z więcej niż jednego statusu (np. 2 i 3)
Ten filtr pozwala Ci filtrować dane po walucie. currencycode Nie Użyj standardu ISO 4217. Pamiętaj, że możesz użyć tylko jednej waluty w danym eksporcie.
Ten filtr pozwala Ci generować eksport z sub ID. allsmcs Nie Użyj wartości ‘true’ aby dodać sub ID.

 

Dostępne automatyczne eksporty:

Oprócz standardowego codziennego raportowania - (statsdaily) - dostępne są również raporty:

Przegląd statystyk:

Pozostałe raporty:

Aby wygenerować powyższe raporty wystarczy wkleić nazwę wybranego raportu po Magic Key w linku do eksportu automatycznego.

 
Wydajność serwerów

 

W związku z ograniczoną wydajnością serwerów, maksymalna liczba raportów automatycznych wynosi 10 na godzinę.