Jak dodać sub ID do linku śledzącego?


Czym jest sub ID?

 

Sub ID umożliwia identyfikację poszczególnych zdarzeń monitorowania. Mogą pomóc Ci one na przykład w ocenie sukcesu SEO lub retargetowania kampanii.

 
Jak dodać sub ID?

 

Każdy sub ID musi być dodany jako niezależny parametr SMC do adresu URL śledzenia, którego chcesz użyć. Zacznijmy od przykładu kodu mediów reklamowych:

domain.com/ts/i3621155/tsc?amc=aff.demonet.2209.5310.5173

Aby dodać sub ID, umieść znak (&) po pierwszym parametrze i użyj "smc1" jako nazwy parametru. Następnie dodaj znak równości i kod sub ID, którego chcesz użyć. Twój link monitorujący będzie teraz wyglądał następująco:

domain.com/ts/i3621155/tsc?amc=aff.demonet.2209.5310.5173&smc1=001

Jeśli chcesz użyć wielu identyfikatorów podrzędnych, upewnij się, że dodajesz je w ten sam sposób i numerujesz kolejne parametry. Upewnij się również, że parametry są oddzielone znakiem (&). Z dwoma dodatkowymi sub ID śledzący adres URL będzie wyglądał następująco:

domain.com/ts/i3621155/tsc?amc=aff.demonet.2209.5310.5173&smc1=001&smc2=010&smc3=100

Pamiętaj, że możesz dodać maksymalnie sześć sub ID do swoich linków monitorujących.

Zalecane jest używanie alfanumerycznych sub ID. Znaki specjalne (takie jak ß, ç lub æ) powinny być przesyłane z kodowaniem URL. Należy unikać kropek, przecinków, cudzysłowów itp.

Jeśli eksportujesz dane sub ID, szczególnie w Excelu, upewnij się, że używasz znaków UTF-8 zamiast formatów ISO.