Jak rozliczać prowizje w NSM?


Dane do płatności

 

Podstawowym wymogiem niezbędnym do rozliczenia prowizji jest uzupełnienie danych do płatności. Aby dodać informacje niezbędne do płatności, wystarczy kliknąć swoją nazwę w górnym menu i wybrać „Dane do płatności”:

 


 

Po pierwsze należy określić, czy Twoja firma odprowadza, czy też nie odprowadza podatku VAT. Na tej podstawie system generować będzie odpowiednie dokumenty płatności na podstawie, których wystawiasz fakturę lub rachunek.

Kolejne pole do wypełnienia to właściciel konta. Tutaj należy wpisać nazwę firmy, lub Twoje imię i nazwisko, jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej.

Następnie należy podać REGON (opcjonalnie) oraz NIP. Podając numer NIP upewnij się, że przed numerem wstawiłeś sygnaturę „PL”. W przeciwnym razie system nie przyjmie numeru NIP (przykład: PL1234567890).

W Polu „Urząd podatkowy” wpisz nazwę miasta, w którym się rozliczasz, np. Warszawa.

Dwa ostatnie pola to numer konta oraz numer BIC/SWIFT. Upewnij się, że dane są prawidłowe i zaznacz odpowiednie zgody. Po wypełnieniu wszystkich danych Twoje konto będzie aktywne i będzie możliwe rozliczenie wszystkich prowizji.

 
Statusy prowizji

 

W systemie możesz natknąć się na trzy różne statusy prowizji:

  1. Otwarta – prowizja została zliczona przez nasz system, ale transakcje, za które jest naliczona nie przeszły jeszcze procesu walidacji.
  2. Odrzucona – prowizja za transakcje, które zostały odrzucone w procesie walidacji
  3. Potwierdzona – prowizja za transakcje, które przeszły pomyślnie walidację. Natomiast kwota, która pojawi się przy najbliższym rozliczeniu może być tylko częścią tej sumy. Jest to spowodowane rozliczaniem kampanii w okresie miesięcznym, a kwota potwierdzona może obejmować większe przedziały czasowe.
 
Dokumenty płatności

 

Dokumenty płatności (self invoice) generują się automatycznie na początku każdego miesiąca. Kwota widoczna w systemie na dokumencie płatności to łączna kwota prowizji za wszystkie transakcje, które zmieniły status na „potwierdzone” od czasu wygenerowania poprzedniego dokumentu.

Dokumenty płatności za działania CPC generują się w osobno. Podsumowanie prowizji do wypłaty za działania CPC dostępne są zawsze po 15 dniu każdego miesiąca i jest to podsumowanie za cały poprzedni miesiąc – przykładowo 15 lipca 2018 widoczna będzie prowizja za działania CPC od 1 do 30 czerwca 2018.\

WAŻNE: w przypadku kampanii rozliczanych w modelu SUC (successful click) kliknięcia rozliczane są jako konwersje i podsumowanie prowizji będzie wliczone w podsumowaniu prowizji za konwersje.

 
Jak wystawić rachunek/fakturę?

 

Aby wystawić rachunek lub fakturę, przejdź do zakładki „dokumenty płatności” wybierając je w górnym menu.

W pierwszej kolumnie znajdziesz datę utworzenia dokumentu oraz plik PDF do pobrania (nr 1 na screenie). W kolejnej kolumnie znajdziesz wewnętrzny numer dokumentu płatności (nr 2 na screenie) – ten numer koniecznie należy umieścić na fakturze która dotyczy danej wypłaty, kwotę netto (nr 3 na screenie) oraz kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy to Twojej działalności). W trzeciej kolumnie znajdziesz naszą nazwę firmy i adres, na jakie powinieneś wystawić fakturę VAT.

Wypłacie podlegają jedynie podsumowania oznaczone ikonką „Confirmed”. (4 na screenie).

Fakturę lub rachunek należy wystawić na kwotę netto, znajdującą się w drugiej kolumnie na tej stronie (3 na screenie), a następnie wysłać ją mailowo na adres platnosci@netsalesmedia.pl

Gdy zaakceptujemy Twoją wypłatę, status podsumowania zmieni się z „Confirmed” na „Paid”. Oznacza to że w najbliższym czasie otrzymasz środki na konto.

Termin płatności liczony jest jako maksymalnie 21 dni od daty wygenerowania podsumowania lub przesłania faktury – w zależności od tego, co nastąpi później.